Zateplování fasád

Nejefektivnějším způsobem snížení nákladů na vytápění bytových a rodinných domů je omezení spotřeby tepla. Toho lze docílit mimo jiné zateplením obvodových plášťů budov. Toto řešení je ekologické a uživatelům domů a bytů kromě úspor za energii přináší zlepšení celkového vzhledu domu, lepší tepelnou pohodu v interiéru a vyřeší problém s vlhkými zdmi.

Vedle úspory energií přináší zateplení z vnější strany obvodového pláště i další výhody:

  • nedochází ke zmenšení obytného prostoru
  • vynechání vnější omítky-možno aplikovat přímo na obvodový plášť
  • zvýšení akumulace tepla ve zdivu - zkrácení topného cyklu
  • zvýšená tepelná pohoda i v letním období
  • snížení potřeby paliv
  • úplné vyloučení tepelných mostů v místech nosníků, stropů apod.
  • odstranění příčiny vzniku plísní na vnitřních stěnách
  • vytvoření nové ochrany původního povrchu
  • delší životnost domu
  • nový a moderní vzhled budovy