Zámková dlažba

Zámková dlažba                 

     Zpevněné plochy v sobě slučují funkci praktickou a estetickou. Vhodnou volbou tvaru, povrchu a barev zpevněných ploch lze podtrhnout zajímavá místa zahrady při současném respektování přirozeného pohybu uživatelů zahrady i domu.

Realizujeme dodávku a pokládku zámkových dlažeb předních českých výrobců (Diton, Brož) včetně dodávky a uložení obrubníků, palisád a dalších prvků zahradní architektury.

Jednou z nejdůležitějších zásad pokládky zámkové dlažby s důrazem na její dlouhou životnost je vytvoření kvalitních podkladních vrstev a jejich správné zhutnění.

 

Dalším důležitým předpokladem dlouhé životnosti a správné funkce zámkové dlažby je její odvodnění. Odvodnění se provádí vyspádováním dlažby k travnatým plochám, betonovými žlaby umístěnými na kraji či uprostřed plochy, případně liniovým odvodněním zaústěným do kanalizace nebo do vsakovací jámy či trativodu.

Máte propadající se či jinak poškozenou zámkovou dlažbu? Propadající se plochy rozebereme, znovu zhutníme, doplníme kladecí vrstvu kameniva a nazpět uložíme zámkovou dlažbu. Poškozené kameny zámkové dlažby nahradíme novými. Rádi Vám zcela zdarma a nezávazně zpracujeme cenovou nabídku. Orientační cenovou nabídku jsme schopni zpracovat i na základě jednoduchého popisu s výměrami a fotodokumentace zaslané e-mailem.